Rozpoczynamy cykl szkoleń dla urzędników i pracowników jednostek miejskich

Jak już wcześniej informowaliśmy pracownicy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz pracownicy jednostek podległych odbędą cykl szkoleń w ramach projektu Human Smart Cities “D I A L O G – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość.” Cykl edukacyjny urzędników jest kolejnym etapem realizacji działania nr 2 pn.: Badanie potencjału Smart i obszarów współpracy w mieście o profilu uzdrowiskowo-turystycznym.

Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie przeprowadzonej wśród pracowników Urzędu i jednostek miejskich analizie potrzeb szkoleniowych. Szkolenia zostaną przeprowadzone  w grupach max 15 osobowych.

Serdecznie zachęcamy zainteresowanych pracowników o zapoznanie się tematyką szkoleń i wysłanie zgłoszenia do dnia 20 stycznia 2021 r.

Tematyka Szkoleń

 1. Smart City – podstawy, zasady, dobre praktyki (zobacz PDF).
 2. Mieszkańcy gminy – jako czynnik zrównoważonego rozwoju Smart City (zobacz PDF).
 3. Budowanie partnerstwa z wykorzystaniem teorii interesariuszy (zobacz PDF).
 4. Innowacje społeczne (zobacz PDF).
 5. Jakość życia w mieście – inteligentne usługi miejskie, zrównoważony rozwój a Smart City (zobacz PDF).
 6. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów (zobacz PDF).
 7. Planowanie i realizacja celów (zobacz PDF).
 8. Kreatywność (zobacz PDF).
 9. Monitorowanie, planowanie i prognozowanie zrównoważonego rozwoju miasta (zobacz PDF).
 10. Kształtowanie kompetencji społeczeństwa przyszłości w perspektywie rozwoju przemysły 4.0 i społeczeństwa 4.0 (zobacz PDF).
 11. Zarządzanie stresem. Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami (zobacz PDF).
 12. Uwzględnienie aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych jako element wspierający tworzenie Inteligentnego Miasta (zobacz PDF).
 13. Kosztorysowanie robót budowlanych specyficznych dla robót związanych z budową inteligentnego miasta (zobacz PDF).
 14. Negocjacje i mediacje ze szczególnym uwzględnieniem strony społecznej (zobacz PDF).
 15. Inteligentne miasto – inteligentne rozwiązania technologiczne a ochrona danych osób aktywnie uczestniczących w tworzeniu Human Smart City (zobacz PDF).
 16. Living Lab – istota funkcjonowania (zobacz PDF).
 17. Superwizja pracy socjalnej (zobacz PDF).
 18. Profesjonalna obsługa klienta w pracy socjalnej (zobacz PDF).
 19. Porządek w miejscach publicznych i bezpieczeństwo publiczne a Smart City (zobacz PDF).
Przewiń na górę
Skip to content