Ranking uzdrowisk – narzędzie oceny i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta

Ranking uzdrowisk - narzędzie oceny i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta uzdrowiskowo - turystycznego

Szanowni Mieszkańcy, Kuracjusze, Turyści 

Pod adresem internetowym https://www.dialogkrynica.agh.edu.pl oddajemy do Państwa dyspozycji ranking uzdrowisk, efekt wielomiesięcznej pracy jednego z naszych partnerów jakim jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oczywiście nieoceniony jest również Wasz wkład w powstanie tego narzędzia poprzez udział w szeregu spotkań, warsztatów, badań i wyrażeniu swoich opinii, uwag na najważniejsze zagadnienia mające wpływ na ogólną ocenę jakości życia w mieście uzdrowiskowo-turystycznym.

Narzędzie to służy do oceny i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta uzdrowiskowo – turystycznego w oparciu o metodologię i wskaźniki smart city. Celem powstania narzędzia jest chęć zaangażowania jak najszerszej grupy społeczeństwa w działania zmierzające do wzmacniania potencjału miejscowości uzdrowiskowych. Mieszkańcy, kuracjusze i turyści mogą obserwować rankingi jakości życia w uzdrowiskach bazujące na danych statystycznych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami OECD i JRC Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia wskaźników kompozytowych. Poprzez wyrażanie swoich subiektywnych opinii co do istotności kryteriów użytkownicy mogą także brać czynny udział w ocenie poziomu jakości życia i przez to wpływać na podnoszenie tego ważnego miernika. Preferencje gości korzystających z rankingu są uwzględniane i wizualizowane w indywidualnych, a także uśrednionych rankingach użytkowników.

System zgłoszeń i komunikacji umożliwia realny wpływ mieszkańców i odwiedzających na decyzje władz i działania urzędników dotyczące rozwoju lokalnego, a co za tym idzie na poziom życia w miejscowościach uzdrowiskowych

Narzędzie powstało w ramach zadania nr 3 “Budowa zintegrowanego, jakościowo-ilościowego narzędzia oceny i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta uzdrowiskowo-turystycznego w oparciu o metodologię i wskaźniki smart city” projektu “D I A L O G Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020″.

Przewiń na górę
Skip to content