Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat raportu

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat raportu Związku Gmin Krynicko-Popradzkich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krynicy – Zdroju,

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich przygotowuje obecnie strategię rozwoju obszaru partnerstwa, z myślą o pozyskaniu funduszy pomocowych w tym unijnych na realizację zadań, które w znacznym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Wierzymy, że realizacja założeń strategii przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Gminy współpracujące ze sobą w ramach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich zakończyły prace nad raportem diagnostycznym obszaru obejmującego teren: Krynicy – Zdroju, Łabowej, Muszyny, Piwnicznej-Zdrój oraz Rytra. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej została opracowana z wykorzystaniem badań opinii młodzieży, liderów i mieszkańców oraz analizy przemieszczania się osób korzystających z usług.

Raport zawiera dane dotyczące m.in. demografii, gospodarki, środowiska, lokalnego rynku pracy oraz turystyki. Opisano w nim także potencjał, problemy i potrzeby obszaru partnerstwa. Na podstawie raportu zostanie opracowana wspólna strategia rozwoju tego obszaru.

Zachęcamy do lektury raportu i wyrażenia opinii na jego temat za pośrednictwem ankiety internetowej.

Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 27 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety:

Microsoft Forms

Raport diagnostyczny (PDF)

Przewiń na górę
Skip to content