Zaproszenie do udziału w seminarium on-line dla pracowników Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zainteresowani pracownicy naszej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) tj. Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju wezmą udział w organizowanym przez Związek Miast Polskich (ZMP) w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejnym seminarium w formule on-line z cyklu “Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem “Samoocena rozwoju instytucojalnego JST (szczebel lokalny) – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Seminarium odbędzie się 17 grudnia br. (czwartek) w godzinach 10:00 – 13:15 na platformie ZOOM. Rejestracji na to seminarium można dokonać pod adresem https://www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/42 w terminie do 16 grudnia br.

Podczas spotkanie eksperci OECD zaprezentują po raz pierwszy nowe praktyczne narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego dedykowane dla polskich gmin i powiatów wypracowane przez zespół OECD. Jest to jeden z produktów Projektu Predefiniowanego realizowanego przez ZMP w ramach Programu Rozwój Lokalny 2014-2020.

Narzędzie samooceny potencjału instytucjonalnego JST zostało wypracowane przez zespół OECD na przestrzeni ostatniego roku w konsultacji z ekspertami ZMP, DPT w MFiPR oraz przedstawicielami polskich samorządów szczebla lokalnego oraz regionalnego (konsultacje założeń metodologicznych, projektu narzędzia oraz dwa warsztaty testujące). OECD w swoim podejściu do skutecznego prowadzenia rozwoju lokalnego mocno podkreśla znaczenie rozwoju instytucjonalnego i właściwego zarządzania organizacją JST z udziałem jej otoczenia. Kładzie nacisk na wlaściwe funkcjonowanie kluczowych elementów, tj. zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, otwarte/transparentne/partycypacyjne rządzenie oraz koordynację miedzy politykami, instytucjami oraz szczeblami czyli współpracę ponadlokalną. W szczególności wskazuje jak dużą wagę na poprawę standardu życia w danym otoczeniu odgrywa umiejętne zaangażowanie mieszkańców i innych interesariuszy w procesy rozwojowe oraz jak istotny wpływ na adekwatne zaadresowanie lokalnych problemów może mieć opracowywanie i realizacja planów rozwoju w oparciu o rozwijane kompetencje własnych pracowników.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału.

Z programem seminarium można zapoznać się  t u t a j

Przewiń na górę
Skip to content