Rusza rekrutacja do projektu "Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Projekt pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rusza rekrutacja do projektu „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”

 

W dniu 7 grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży”. Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie gmin Krynica – Zdrój oraz Piwniczna – Zdrój.

 

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają trzy placówki, jedna zlokalizowana w gminie Krynica-Zdrój przy ul. Źródlanej 23 oraz dwie placówki zlokalizowane w gminie Piwnicznej – Zdrój, przy ul. Marciszewskiego 9 oraz w Łomnicy – Zdroju nr 571. Wszystkie placówki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

 

Wystarczy wejść na stronę internetową www.f-rr.org i wypełnić formularz zgłoszeniowy klikając na link: http://f-rr.org/formularz-swietlice-gminy/

 

Poniżej zamieszczone są pliki do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin organizacyjny PWD Gminy

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 umowa

Załącznik nr 4a deklaracja uczestnictwa dziecka

Załącznik nr 4b deklaracja uczestnictwa rodzica

Załącznik nr 5 ankieta dotycząca alergii

Załącznik nr 6 upoważnienie do odbioru dziecka

Przewiń na górę
Skip to content