UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

UWAGA!

Pragniemy Państwu przypomnieć, że nasz partner Fundacja Rozwoju Regionów przeprowadza badanie ankietowe organizacji pozarządowych z terenu Gminy
Krynica-Zdrój.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu „D I A L O G – Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu oraz przekazanie
niezbędnych informacji pozwalających na zdiagnozowanie sytuacji organizacji społecznych mających swoją siedzibę na terenie Gminy.

Organizacje, które nie wzięły udziału w badaniu nadal zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dostępnej na stronie https://www.survio.com/survey/d/Y7S3W5T2A7J4O4Y3I

Końcowy raport z badań udostępnimy zainteresowanym organizacjom.

Jednocześnie informujemy o możliwości udziału w konferencji  „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota”. Wydarzenie jest trzecią edycją konferencji organizowanej corocznie przez NIW-CRSO. Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiego sektora pozarządowego jest to wyjątkowa okazja do rozmowy na temat kierunków, w jakich III sektor powinien się rozwijać oraz na temat najważniejszych potrzeb i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

W tym roku głównym tematem spotkania będzie wspólnota: wspólnota, która kieruje się wartościami obywatelskimi – wspólnota, która działa na rzecz dobra wspólnego – wspólnota, którą tworzymy razem. W 12 panelach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Drugiego dnia konferencji odbędzie się wykład pt. „Fundraising w trudnych czasach”, skierowany przede wszystkim do organizacji, dla których temat filantropii indywidualnej i korporacyjnej jest tematem nowym.

Ze względu na pandemię COVID-19 konferencja odbędzie się wirtualnie.

Na stronie organizatora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego znajdują się szczegółowe informacje o konferencji oraz można dokonać rejestracji.

Przewiń na górę
Skip to content