UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU DOTYCZĄCY ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE MIEJSKIM

UWAGA!

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, zaleca się załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, platformy e-PUAP lub telefonicznie. Pisma można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. rejestracja zgonu), w których

konieczny jest osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta
możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przy czym:

  1. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
  2. W budynku zachować bezpieczną odległość od innych osób w nim przebywających – min. 1,5 metra oraz 1 osoba na jedno stanowisko.
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w Urzędzie.
  4. W trakcie przebywania w Urzędzie ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych).

W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o zastosowanie się do komunikatu.

Przewiń na górę
Skip to content