Badanie sektora organizacji pozarządowych

Gmina Krynica – Zdrój realizuje projekt „D I A L O G – Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Regionów.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych decyzji i zgłaszanych opinii (zarówno przez samorząd, jak i mieszkańców) będą maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące dzisiejszą pozycję rozwojową miasta oraz wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego rozwoju

Badanie ankietowe

Fundacja Rozwoju Regionów w miesiącu czerwcu br. będzie się kontaktowała z Państwem w celu zebrania niezbędnych informacji z zakresu n/w zagadnień:

  • obszar faktycznego działania (dzielnica, miasto, gmina, powiat);
  • czy realizowali Państwo projekt na terenie Krynicy, jeśli tak to proszę o przygotowanie nazwy projektu, współfinansowania oraz jego celu;
  • najbardziej reprezentatywny dla organizacji typ działania (ważny, powtarzalny, odnoszący się do misji);
  • czy organizacja zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę/zlecenia/o dzieło (jeśli tak to ile z danej formy zatrudnienia);
  • co stanowi główne źródło finansowania (nie chodzi o wielkość, a źródło: czy są to np. składki, dotacje gminne/miejskie, dotacje z urzędu marszałkowskiego, czy UE);
  • podanie osoby do kontaktu do dalszych działań w ramach współpracy.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu oraz przekazanie niezbędnych informacji pozwalających na zdiagnozowanie sytuacji organizacji społecznych mających swoją siedzibę na terenie Gminy.

Przewiń na górę
Skip to content