Badanie potencjału SMART i obszarów współpracy
- rozpoczęcie cyklu szkoleń

Dnia 3 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lidera – Gminę  Krynica- Zdrój oraz Partnera Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie realizacji programu „DIALOG – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”.

Spotkanie adresowane do przedstawicieli urzędu miejskiego oraz podległych jednostek. zainaugurowało cykl dziewięciu warsztatów poświęconych budowie systemu monitorowania jakości życia w Krynicy – Zdroju w ramach rozwiązań inteligentnego miasta.

Zaprezentowano założenia wspólnej pracy nad budową modelu inteligentnego miasta w Krynicy-Zdroju. Inteligentne miasto to nie tylko infrastruktura teleinformatyczna. Wdrażanie koncepcji inteligentnego miasta powinno być rozpatrywane jako zespół skoordynowanych ze sobą przedsięwzięć o charakterze informatycznym, organizacyjnym i społecznym.

W trakcie spotkania przedstawiono m.in. założenia projektu, koncepcję Human Smart City, przykładowe narzędzie (Polityka, MojaPolis) i możliwy zakres wykorzystania danych publicznych do monitorowania oraz oceny zrównoważonego rozwoju miasta, a także określono braki, potrzeby i perspektywy w zakresie pozyskiwania danych w kontekście Smart City.

Przypomnijmy, projekt „DIALOG – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” realizowany jest przez Gminę Krynica-Zdrój w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Regionów.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych decyzji i zgłaszanych opinii (zarówno przez samorząd, jak i mieszkańców) będą maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące dzisiejszą pozycję rozwojową miasta oraz wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego rozwoju.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Przewiń na górę
Skip to content