Badanie potencjału SMART i obszarów współpracy
- kontynuacja cyklu warsztatów

W dniach 26 i 30 listopada 2020 roku odbyły się kolejne już spotkania zorganizowane przez Lidera – Gminę  Krynica- Zdrój oraz Partnera Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie realizacji programu „DIALOG – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”.

W trakcie warsztatów, których adresatem byli przedstawicieli urzędu miejskiego oraz podległych jednostek zaprezentowano zestawienie udostępnionych i zgromadzonych danych, które posłużą w dalszej części realizacji projektu przy tworzeniu narzędzia informatycznego. Zostały również zaprezentowane i omówione najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań dotyczących m.in jakości życia w Krynicy-Zdroju.

Ponadto rozpoczęto pracę na fiszkami projektowymi dotyczącymi jakości życia w wybranych obszarach inteligentnego miasta, dokonano analizy obszarów programowych, potencjalnych projektów oraz dostępnych i możliwych do pozyskania danych niezbędnych do realizacji projektu.

Przypomnijmy, projekt „DIALOG – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” realizowany jest przez Gminę Krynica-Zdrój w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Regionów.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych decyzji i zgłaszanych opinii (zarówno przez samorząd, jak i mieszkańców) będą maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące dzisiejszą pozycję rozwojową miasta oraz wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego rozwoju.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Przewiń na górę
Skip to content