Badanie ankietowe mieszkańców Krynicy-Zdroju

W dniu 9 czerwca na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna rozpoczęła w ramach projektu „D I A L O G – Działanie Innowacja Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” badania ankietowe.

Badania ankietowe zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone badania ilościowe metodą CATI. Metoda ta zakłada przeprowadzenie wywiadów telefonicznych na grupie 500 osób losowo wybranych spośród mieszkańców miasta, gminy i turystów. Po przeprowadzeniu ankiet telefonicznych zostanie wybrana grupa osób, które będą uczestniczyć w drugim etapie badań ankietowych, a mianowicie badaniach jakościowych.

Badania jakościowe przeprowadzane będą na terenie Krynicy-Zdroju dwoma metodami, metodą IDI czyli indywidualnych wywiadów mających pogłębić, doprecyzować informacje zdobyte podczas pierwszego etapu badań oraz metodą FGI czyli wywiadów przeprowadzanych w grupie osób na tematy związane z zagadnieniami jakości życia w mieście i szeroko pojętą komunikacją.

Zebrane w czasie badań dane mają posłużyć do opracowania raportu, w którym zdiagnozowane zostaną główne problemy i wyzwania dotyczące sześciu wybranych sfer życia Krynicy-Zdroju:

  1. gospodarka,
  2. ludzie,
  3. transport i komunikacja,
  4. jakość życia,
  5. środowisko,
  6. zarządzanie,

Drodzy Mieszkańcy Gminy oraz Turyści
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu oraz przekazanie niezbędnych informacji pozwalających na zdiagnozowanie głównych problemów i wyzwań dotyczących jakości życia w Krynicy-Zdroju.

Przewiń na górę
Skip to content